Yolların çəkilməsi

Son qeyd: 27 aprel 2022

Yeni magistral yol çəkilməzdən əvvəl layihələndirilməlidir. Mühəndislərin vəzifələrinə nəqliyyat axınının (yük maşınları, avtomobillər və avtobuslar) tərkibini və bu yolda hərəkətin özünün intensivliyini proqnozlaşdırmaq daxildir. Proqnozun nəticələri sayəsində gələcək yolun nə qədər geniş olacağı, müvafiq olaraq zolaqların sayı, həmçinin asfalt örtüyünün və əsas qatının qalınlığı üzə çıxacaq. Yerölçən torpaq işləri haqqında məlumat almalıdır. Magistral yolda işlər torpaq işlərinin minimum olacağı yerlərdə aparılacaq. Yerölçən torpağın tərkibini nəzərə almalıdır. Magistral yolun yerində gilli torpaqlar üstünlük təşkil edərsə, bu növ torpaqlar yazda çox hərəkətli olur. Dizayn mərhələsindən sonra tikinti mərhələsi başlayır. Kobud relyefdəki relyef ən məqbuldur, çünki yüksəklikdə olan torpaq ovalığa köçürülür. Belə bir səkinin profili yüksəklikdə daha kiçik bir fərq edəcək və torpağın daşınması xərcləri minimal olacaqdır.

Bakı-Salyan yolu

Ismayıllı rayonu

Suraxanı rayonu

Mərdəkan Qala